ประวัติส่วนตัว

–          ประวัติส่วนตัว

 • รูปน่ารัก

รูป

 • ชื่อนางสาวจุรีรัตน์  จวงสมุทร
 • การศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.เคมีวิเคราะห์)  สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นักเรียนทุนสควค.รุ่น 5
 • ได้รับทุน PERCH
 • โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

–          ผลงาน

 • รายงานการใช้นวัตกรรมเรื่องพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2555
 • รายงานโครงการไหว้ครู  ปีการศึกษา 2556
 • รายงานโครงการปฏิบัติธรรม  ปีการศึกษา 2556
 • การหาปริมาณสาร capsaicinoids ในพริกโดยใช้เทคนิค HPLC
 • นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพอลิเมอร์
 • นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล
 • โครงการ Thailand Go Green หัวข้อฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้พลังงานทดแทนวิถีไทยสู่สังคมสีเขียว

–          ติดต่อ

 • โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
 • ju_ree_j@hotmail.com
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s